Terwijl de draadloze 5G-technologie langzaam zijn weg vindt over de hele wereld, horen we van veel overheidsinstanties en organisaties dat er geen reden is om ongerust te zijn over de effecten op onze gezondheid. Maar er zijn toch ook behoorlijk wat artsen en experts die het daar helemaal niet mee eens zijn.

Maar waarom hebben we eigenlijk 5G nodig?

Voor de leek, simpel gezegd, heb je 5G nodig voor slimme huizen, zelf-rijdende auto’s en apparaten die zichzelf beheren. Een term die we hiervoor kennen is IoT, “Internet of Things”. Om dit allemaal waar te maken moeten draadloze netwerken evolueren, om aan de toenemende vraag naar gegevens te voldoen.

De draadloze bedrijven beloven dat 5G meer capaciteit, een hogere gebruikersdichtheid, snellere downloadsnelheden en een meer betrouwbare connectie gaat bieden, dan de huidige 4G-netwerken. De bedrijven zijn van plan de bestaande infrastructuur te gebruiken, om de nieuwe 5G-apparaten te installeren. Ze worden overal gemonteerd onder andere op elektriciteitspalen en gebouwen. En dan heel dicht op elkaar, om het signaal sterk te houden.

Veel van deze 5G-ontvangers zijn ongeveer zo groot als een rookmelder. Hierdoor zijn ze minder opvallend en minder storend voor de buurt. Toch maken veel mensen zich zorgen. Wat doet het namelijk met je gezondheid? Om netwerken uit te bouwen, zullen er overal ter wereld nieuwe basisstations verschijnen. De reden hierachter is dat hoogfrequente radiogolven (5G) een korter bereik hebben dan laagfrequente golven (o.a 4G).

“Internet of Things”

Kleine cellen waarmee gegevens relatief korte afstanden kunnen afleggen, vormen een belangrijk onderdeel van het 5G-netwerk. 5G gaat dus zorgen voor sneller browsen, geïntegreerde e-healthtoepassingen, zelfrijdende auto’s, robots en real-life connectiviteit via het “Internet of Things”. Maar dit zal ook een aanzienlijke impact hebben op de hoeveelheid RF-EMF’s waar we aan blootgesteld gaan worden. Realiseer je dus dat de sprong naar 5G betekent dat we veel meer 5G-aangesloten apparaten hebben. We meer communiceren met nieuwe vormen van energie, van en naar meer 5G-torens en kleine ontvangers dicht bij de grond.

Wat is EMF

Maar al die technische termen zeggen je misschien niet zoveel. Want wat is elektromagnetische straling nou eigenlijk? Een elektromagnetisch veld (EMF) is een energieveld dat ontstaat door elektromagnetische straling. Een vorm van energie die ontstaat als gevolg van de stroom van elektriciteit. Elektrische velden zijn ​​overal waar stroomkabels of stopcontacten zijn en het maakt niet uit of de elektriciteit is ingeschakeld of niet.

Elektromagnetische straling bestaat uit verschillende golflengten en frequenties, die worden gemeten in hertz Hz. Hoogspanningslijnen werken tussen 50 Hz en 60 Hz. Deze laagfrequente golven, samen met radiogolven, microgolven, zichtbaar licht, infrarood en een deel van het ultraviolette spectrum vormen de zogenaamde niet-ioniserende straling .

Hierboven liggen de petahertz- en exahertz-spectra, waar röntgen- en gammastraling, de ioniserende stralingen onder vallen. Ioniserende stralingen bevatten zoveel energie, dat ze moleculen uit elkaar kunnen halen en dus aanzienlijke schade aan het je lichaam veroorzaken. Verder kennen we ook nog radiofrequente-EMF’s, RF-EMF’s. Die omvatten alle golflengten van 30 KHz tot 300 GHz.

Schade door EMF

De meeste van ons worden nu vooral blootgesteld aan deze RF-EMF’s, die afkomstig zijn van mobiele telefoons, tablets, tv-antennes, medische apparaten en van gsm-basisstations. Het meest bekende biologische effect van RF-EMF’s is verwarming. Hoge doses RF-EMF’s kunnen leiden tot een stijging van de temperatuur en dat kan leiden tot brandwonden en andere schade.

De komst van 5G zal leiden tot een exponentiële toename van de blootstelling aan EMF-straling, bij frequenties die nog nooit eerder in consumententoepassingen zijn gebruikt. Deze exposures zijn niet alleen ongekend, ze zijn ook niet getest. Er zijn geen onderzoeken geweest om de niveaus van 5G EMF-straling aan te geven, waaraan mensen worden blootgesteld.

Aangezien er geen 5G-veiligheidsstudies zijn uitgevoerd naar de gezondheidseffecten op korte of lange termijn kunnen we niet met zekerheid zeggen welke effecten 5G op het menselijk lichaam heeft. Ondanks het ontbreken van studies naar de gezondheidseffecten op lange termijn van 5G, verklaarde Dr. Joel Moskowitz van UC Berkeley School of Public Health; “we hebben geen reden om te geloven dat 5G veilig is.” 5G is een type EMF-straling”.

Wat gaan de hoge EMF’s met ons doen?

Wat we kennen zijn mobiele apparaten die op lage niveau’s RF-EMF’s uitzenden. Dus wat gaan de hoge EMF’s met ons doen? Het antwoord is dat niemand het nog weet. In Public Health kwam een heel stuk naar buiten wat geschreven is door een groep wetenschappers over de mogelijke risico’s van 5G-technologie. “Hogere frequentie (kortere golflengte) straling geassocieerd met 5G dringt niet zo diep door het lichaam als frequenties van oudere technologieën, hoewel de effecten mogelijk systemisch zijn”. “Het bereik en de omvang van de potentiële effecten van 5G-technologieën zijn onvoldoende onderzocht, hoewel er belangrijke biologische resultaten zijn gemeld bij blootstelling aan de millimetergolflengte. Deze omvatten oxidatieve stress en veranderde genexpressie, effecten op de huid en systemische effecten, zoals op het immuunsysteem”, vervolgen de auteurs.

Klachten door EMF-straling

Toch zijn er ook al wetenschappelijke studies die naast kanker nog meer lichamelijke klachten hebben aangetoond, door blootstelling aan dit type straling. Waaronder:

 • Misselijkheid
 • Haaruitval
 • Zwellingen
 • Weinig energie
 • Geen eetlust meer
 • Beenmergschade
 • Depressie
 • Orgaan schade
 • Verwarring
 • Arbeidsongeschiktheid 
 • Infecties

5G valt vaak niet binnen de limiet

Zelfs als 5G-stralingsemissies binnen de huidige veiligheidslimieten vallen betekent dit niet dat 5G veilig is. Voor alle duidelijkheid, er zijn sterke aanwijzingen dat nieuwe blootstellingen aan 5G niet binnen deze limieten vallen. Ondanks het feit dat 5G leidt tot verhoogde blootstelling aan vormen van EMF-straling met hogere energie, is er geen verandering in de veiligheidsnormen die de technologie beheersen.

Overgenomen van de site EU 5G Appèl. Er staat het volgende;

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

Eén van de initiatiefnemers is Dr.L. Hardell, Professor in Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden. Hij stelt: “De telecomindustrie probeert technologie uit te rollen die mogelijk zeer reële, onbedoeld schadelijke consequenties heeft. Wetenschappelijke studies, zowel recent als van vele jaren geleden, stellen schadelijke effecten op de gezondheid vast bij testen van draadloze producten onder realistische omstandigheden. We zijn zeer bezorgd dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die niet kan worden teruggedraaid”.

Hardell: “De vijfde generatie (5G) van radiofrequente straling wordt nu ontwikkeld. Dit wordt gedaan zonder dosimetrische bepaling of studie van de mogelijke gezondheidseffecten. De media verheerlijken vooral alle mogelijkheden die deze technologie belooft te zullen bieden, zoals de zelfrijdende auto en Internet of Things (IoT). De consequenties voor de gezondheid van mens, plant en dier worden in het geheel niet besproken. Politici, overheden en media zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige voorlichting. De gewone man wordt niet geïnformeerd over tegengestelde meningen over deze technologische ontwikkeling. Gezondheidseffecten door radiofrequente straling zijn in de media een non issue, althans in Zweden, maar ook in de meeste andere landen.”

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Stel 5G netwerk uit

Aangetoond is dat studies over de gezondheidsimpact van straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”. Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”.

“Concluderend toont dit artikel aan dat de EU een 13-koppige, niet-gouvernementele particuliere organisatie, de ICNIRP, het mandaat heeft gegeven om een besluit te nemen over de RF-stralingsrichtlijnen. De ICNIRP en SCENIHR blijken geen deugdelijke wetenschappelijke evaluatie te maken van de schadelijke effecten van RF-straling, zoals gedocumenteerd is in het onderzoek … Deze twee kleine organisaties produceren rapporten die het bestaan van wetenschappelijke gepubliceerde studies over de bijbehorende risico’s lijken te ontkennen.” – Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation, L. Hardell & R. Nyberg, MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY, 3 Jan 2020.

“Slovenië stopt de invoering van 5G-technologie: We weten niet of het gevaarlijk is voor de mens”.  Ambtenaren nemen meer tijd om de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie te onderzoeken. In een brief van de minister Rudi Medved staat dat zij het debat over mogelijke gezondheidsrisico’s zullen heropenen.

Een Duitse petitie tegen 5G is 54.643 maal ondertekend, en moet nu behandeld worden in het parlement, meldt Diagnose: Funk. In de petitie wordt het Duitse parlement verzocht om de procedure voor het toekennen van 5G-frequenties te schorsen op basis van wetenschappelijk gerechtvaardigde twijfels over de veiligheid van deze technologie.

Wat mij betreft is het een hele gevaarlijke ontwikkeling voor onze gezondheid. Het is nog verontrustender dat velen van ons er niets vanaf weten. Als je op internet zoekt, kom je berichten tegen over hoe geweldig het allemaal gaat zijn en snel. Maar niet de gevolgen ervan. Beslis zelf wat en wie je wilt geloven maar zorg ervoor dat je voldoende kennis hebt om een keus te kunnen maken.

Inmiddels hebben ruim 36.000 mensen de petitie tegen 5G getekend, jij ook al?

Laat een reactie achter