Verlatingsangst kennen we op twee manieren. Je kunt bang zijn dat iemand van wie je houdt fysiek weggaat en niet meer terugkomt. Maar je kunt ook bang zijn emotioneel verlaten te worden. Het is misschien minder voor de hand liggend dan fysieke verlatingsangst, maar het is niet minder traumatisch. We hebben allemaal emotionele behoeften. Als niet aan die behoeften wordt voldaan, kan het zijn dat je je niet gewaardeerd, niet geliefd en niet verbonden voelt.

Symptomen

Ook kun je jezelf heel erg alleen voelen, zelfs als je een relatie hebt. Als je in het verleden emotionele verlatenheid hebt ervaren als kind, dan kan het zijn dat je voortdurend (onbewust) bang bent dat het weer zal gebeuren. Als je verlatingsangst hebt herken je jezelf mogelijk in enkele van deze symptomen;

 • Overdreven gevoelig voor kritiek
 • Moeite om op ander te vertrouwen
 • Coping-mechanismen om afwijzing te voorkomen
 • Patroon van ongezonde relaties
 • Jaloezie
 • Je geeft veel meer dan je krijgt
 • Vraagt onrealistisch veel tijd aan je partner
 • Wil zoveel mogelijk samen doen
 • Te snel gehecht raken aan de ander en te snel seksueel contact hebben
 • Blijven in een relatie, zelfs als het niet gezond voor je is
 • Je kijkt meer naar de gebreken en fouten van je partner
 • Moeite met alleen zijn
 • Hebt misschien altijd iemand achter de hand mocht de relatie over gaan
 • Validatie zoeken
 • Controle willen over waar je partner is, met wie en hoe vaak
 • Constant over-analyseren van de relatie
 • Valt op emotioneel niet beschikbare partners, bindingsangst
 • Vreemdgaan
 • Laag zelf beeld, weinig eigenwaarde
 • Moeilijk alleen kunnen zijn na het beëindigen van een relatie
 • Je partner testen of hij blijft met ongewenst gedag

Als je verlatingsangst hebt hoef je zeker niet al deze eigenschappen te hebben, jij weet zelf wel of je jezelf hier voldoende in herkent. Zelfs als je een aantal van bovenstaande dingen herkent kun je al verlatingsangst hebben, veel van deze gedragingen zijn namelijk erg ongezond.

Verlatingsangst Self fulfilling prophecy

Als jij je partner uiteindelijk zover hebt gekregen met je gedrag, dat hij of zij vertrekt, zul je tegen jezelf zeggen; “Zie je nou wel, ik ben verlaten”. Je krijgt dan gelijk en ziet jezelf als slachtoffer. De blinde vlek zit hem in het feit dat je de relatie zelf gesaboteerd hebt. Je hoeft je hier helemaal niet van bewust te zijn, het gaat vaak onbewust.

“Don’t let me get attached, if you’re gonna end up leaving me”

Verlatingsangst is natuurlijk erg vervelend en staat een vrij en zelfstandig leven soms behoorlijk in de weg. Wat kun je als eerste doen, in kleine stapjes, om je verlatingsangst te overwinnen? Erken dat je de liefde waard bent, werk aan je eigenwaarde en zelfbeeld. Iedereen met verlatingsangst kampt met de onderliggende emotionele strijd de liefde niet waard te zijn. Waarschijnlijk ben je als kind weleens verlaten of had je emotioneel niet beschikbare ouders. Als kind denk je namelijk heel simpel; als hij of zij van me hield, zou hij of zijn me niet verlaten. Ook al was het misschien volledig onschuldig, dit is hoe een kinderbrein werkt.

Zorg dat je emotioneel zelfredzaam wordt

Het volgende wat heel belangrijk is, je emotionele zelfredzaamheid. Dit houdt in dat je niet voldoende eigen identiteit hebt. Hierdoor leef je makkelijker in dienst van de ander. Jouw identiteit kan alleen nooit gebonden zijn aan je relatie. Een relatie maakt deel uit van je leven, maar het definieert jou niet. Dus baseer nooit jouw waarheid op de een relatie.

“When I say leave me alone, I want you to say no I would never leave you” 

Emotioneel zelfredzaam worden is niet makkelijk als je emotioneel afhankelijk bent geweest, in je huidige of eerdere relaties. Therapie kan nuttig zijn als de emoties te overweldigend zijn. Emotioneel zelfredzaam ben je niet gelijk, dus wees voorzichtig met jezelf in het proces, elke dag opnieuw. Herinner jezelf eraan dat je verantwoordelijk bent voor je eigen emoties, vaak schuiven we de schuld op de nalatende partner, maar helaas, jij bent zelf verantwoordelijk. 

Jij moet jezelf gelukkig maken

Herhaal dus ook steeds tegen jezelf: “het is niet de taak van de ander om mij gelukkig te maken of mijn emoties op te lossen of te voorkomen”. Zorg dat jij je veilig gaat voelen bij jezelf. Het gevoel van veiligheid ken je niet dus zul je echt moeten verankeren en vergroten. Jij bent de eigenaar van jouw emoties en gevoelens. Als je angst begint te voelen, focus je daar dan op. Probeer geen emoties weg te duwen of te dempen met iets. Als je ze aandacht geeft lossen ze op.

Verlatingsangst Voed jezelf op

Dus neem de verantwoordelijkheid voor je emoties en voed jezelf opnieuw emotioneel op. Wat je ouders niet konden mag je nu aan jezelf gaan geven. Ga niet meer op zoek naar een partner om je veilig te voelen in het leven maar bouw je eigen fundament. En zolang je dat fundament niet hebt, zul je altijd partners aantrekken, die je spiegelen in waar je nu staat. Jij legt (onbewust) een verborgen claim bij de ander, “Maak mij gelukkig”. 

Bewustwording is dus heel belangrijk in het helen van verlatingsangst. Stel jezelf daarom de volgende vragen;

 • Wanneer begon mijn verlatingsangst?
 • Wat is er in mijn leven gebeurd waardoor ik me zo voel?
 • Was mijn angst destijds gerechtvaardigd?
 • Zijn mijn ouders emotioneel beschikbaar?
 • Hoe gaan mijn ouders met emoties om?
 • Zie ik deze angst terug in mijn huidige leven en relaties?

Deze vragen gaan je helpen om inzicht te krijgen in de angst en je eigen gedrag. Als je begrijpt waar en hoe ze zijn begonnen, kun je ook beginnen te begrijpen dat ze je op dit moment niet helpen. Soms is deze angst te groot om helemaal te helen. Maar door eraan te werken, kun je er beter mee omgaan. Je leert om je gedrag te sturen en te veranderen. 

Schrijf het op

Als je weet waar de angst misschien vandaan komt begin dan met schrijven. Als je dingen op papier zet worden ze inzichtelijk en zo kun je jouw angst helpen om rustig te worden en te verwerken. Op de een of andere manier moet je deze emoties ontdekken en verwerken om de oorzaak van je angst te begrijpen.

“I wish you knew how much it destroyed me when you left” 

Als je de wortel begrijpt, kunt je in gaan zien dat het niet langer nodig of nuttig is. Deze angst levert je niets goeds in je relaties en heeft niets met liefde te maken. Het veroorzaakt ongezonde gedragingen en dynamieken.

Nog een paar vragen die jij jezelf kunt stellen zijn:

 • Wanneer herkende je voor het eerst het probleem dat je verlatingsangst veroorzaakte?
 • Ben je in jouw leven weleens in de steek gelaten? Zo ja, wat waren die ervaringen en hoe ging je er toen mee om?
 • Wie verbreekt meestal de relatie? En waarom? 
 • Welk gedrag kun je herkennen, dat wordt veroorzaakt door jouw angst om in de steek gelaten te worden? 
 • Van welk gedrag zou je jezelf bewuster willen maken, wat betreft je gedrag binnen de relatie wat voortkomt uit de angst om verlaten te worden?
 • Welke dingen kun je vandaag doen om ongewenst gedrag te stoppen?

Het is geen toeval

Wanneer je hier bewust mee aan de slag gaat zul je merken dat je inzichten krijgt. Dat langzaam duidelijk wordt dat niet je partner het probleem is, maar je verleden. Jij treft niet toevallig steeds de verkeerde. Kijk in de spiegel en voel de emoties die je misschien wel heel diep verdrongen hebt.

Laat een reactie achter